Algemene Voorwaarden Česka Holidays

Algemene Voorwaarden Česka holidays 

Art. 1 Definities:

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 • “Caravan”: de te verkopen of te verhuren caravan, inclusief alle bijbehorende accessoires en uitrusting. 
 • “Verhuurder/Verkoper”: verwijst naar de eigenaar of de rechtspersoon die de caravan verhuurt of verkoopt.
 • “Huurder/Koper”: verwijst naar de persoon of rechtspersoon die de caravan huurt of koopt van de verhuurder/verkoper.
 • “Borgsom”: verwijst naar het bedrag dat de huurder/koper betaalt als garantie voor eventuele schade of schending van de overeenkomst.
 • “Normale slijtage”: verwijst naar de gebruikelijke mate van slijtage die kan optreden bij normaal en zorgvuldig gebruik van de caravan.
 • “Overdracht”: verwijst naar het proces waarbij de eigendom van de caravan wordt overgedragen van de verkoper naar de koper.
 • “Overeenkomst”: de schriftelijke overeenkomst tussen de verhuurder/verkoper en de huurder/koper met betrekking tot de verkoop of verhuur van de caravan. 
 • “Overmacht”: verwijst naar onvoorziene omstandigheden die buiten de controle van beide partijen liggen en hun vermogen om aan hun verplichtingen onder de overeenkomst te voldoen belemmeren.
 • “Reserveringsperiode”: verwijst naar de specifieke data waarop de caravan is gereserveerd voor verhuur.
 • “Schoonmaakkosten”: verwijst naar kosten die in rekening worden gebracht als de caravan niet in dezelfde schone staat wordt geretourneerd als bij aanvang van de huurperiode.
 • “Schadeherstelkosten”: verwijst naar de kosten die worden gemaakt om eventuele schade aan de caravan te herstellen die door de huurder/koper is veroorzaakt tijdens de huurperiode.

Art .2 Overeenkomst:

  • De overeenkomst tussen de verhuurder/verkoper en de Huurder/Koper wordt schriftelijk vastgelegd en bevat alle essentiële details, waaronder de specificaties van de caravan, de duur van de overeenkomst, de huurprijs/verkoopprijs en andere relevante voorwaarden. Deze overeenkomst word bij het afleveren ondertekend door beide partijen 
  • Eventuele wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen door beide partijen.
  • De benodigde reisbescheiden die onder de zorg vallen van Česka holidays zullen uiterlijk 7 dagen voor vertrek in het bezit zijn van de huurder.
  •  Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan gelijk aan 50 % van de huursom (met een minimum van €. 100,-)  
 • Uiterlijk 14 dagen voor vertrek moet de restante deel + borg €500 overgeschreven staan op rekeningnummer 

                                                                             Dhr. DW Schop

                                                                      NL57 INGB 0001 6999 86

  • Bij niet tijdige betaling wordt de reiziger daarop schriftelijk gewezen en heeft dan de mogelijkheid het overige bedrag binnen 7 dagen te voldoen. Indien de betaling uitblijft wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de eerste betalingsverval-dag. In dat geval zijn er annuleringskosten verschuldigd.
 • Bij last-minute boekingen (periode tussen boeking en aanvang huurperiode korter dan 6 weken) dient het hele bedrag te worden voldaan.
 • Er worden geen reserveringskosten inrekening gebracht
 • Borg 500,- 
 • De borg word binnen 14 dagen na het inleveren van de caravan terug gestort op het rekeningnummer die is gebruikt om de huursom te betalen mits er geen schades zijn gemaakt

Art. 3 Partijen:

 • De overeenkomst vermeldt de volledige naam en contactgegevens van zowel de verhuurder/verkoper als de huurder/koper.
 • Indien een van de partijen een rechtspersoon is, wordt ook de vertegenwoordiger of gemachtigde persoon vermeld.

Art. 4 Huurperiode:

 • De huurperiode omvat de specifieke data en tijdstippen waarop de huur van de caravan begint en eindigt. de exacte datums en tijden duidelijk te vermelden om eventuele misverstanden te voorkomen.
 • De overeenkomst kan ook bepalingen bevatten met betrekking tot het ophalen en terugbrengen van de caravan, zoals de locatie en de afgesproken tijdstippen.
 • Het is mogelijk de huurperiode te verlengen als de huurder hierom verzoekt en als dit mogelijk is. De normale dag prijs word gehanteerd, mag er spraken zijn van een uitbreiding van 1 week of langer word er een korting van 15% gegeven, dit valt altijd te bespreken mocht dit in de agenda van de doeltreffende caravan vallen.
 • De minimale huurperiode is 4 dagen. 
 • Het is mogelijk om de huurperiode te wijzigen tot 4 weken van de officiële vetrekdatum 

De omboekingkosten bedragen €35 

Art. 5 Huurprijs:

 • De huurprijs wordt duidelijk vermeld en omvat alle kosten die van toepassing zijn op de huurperiode.
 • Eventuele bijkomende kosten, zoals schoonmaakkosten, brandstofkosten, verzekeringen, belastingen, etc., worden specifiek vermeld.
 • De betalingsvoorwaarden worden uiteengezet, inclusief het bedrag van eventuele aanbetalingen, de vervaldatum van de betalingen en geaccepteerde betaalmethoden.
 • Indien van toepassing, kan er ook sprake zijn van een borgsom. De voorwaarden met betrekking tot de borgsom, zoals het bedrag, de terugbetaling en eventuele inhoudingen, worden vastgelegd.

Art. 6 Annulering:

 • Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan rekent Česka holidays 
 • Deze annuleringskosten: bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de aanvangsdatum van de
 • huurperiode: 10% van de huursom;bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief)
 • vóór de aanvangsdatum van de huurperiode: 35% van de huursom; bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de
 • aanvangsdatum van de huurperiode: 40% van de huursom; bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de (exclusief) vóór de
 • aanvangsdatum van de huurperiode: 50% van de huursom;bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de
 • aanvangsdatum van de huurperiode: 75% van de huursom; bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de aanvangsdatum van de
 • huurperiode: 90% van de huursom; bij annulering op de aanvangsdatum van de huurperiode of later: de volle huursom.
 • Annuleringen buiten kantoortijden worden afgehandeld alsof ze zijn gedaan op de
 • eerstvolgende kalenderdag.     Ma/vr  Kantoor tijden 08:00/17:00
 • Het annuleren moet schriftelijk.

Art. 6 Verzekering:

 • Česka holidays verzorgd al uw zorgen, wij hebben er voor gezorgd dat u alleen de 500 euro borg dient te betalen, de caravans zijn bij ons verzekerd zo dat u een zorgeloze vakantie te moet gaat zonder enige zorgen over een eigen verzekering.  

Art. 7 Hygiëne en Onderhoud:

 • De verplichtingen met betrekking tot hygiëne en onderhoud worden duidelijk uiteengezet. 
 • De schoonmaakkosten bedragen €50 
 • De huurder is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de caravan tijdens de huurperiode en het terugbrengen van de caravan in dezelfde staat als bij aanvang van de huur.

De huurder kan ook aansprakelijk worden gesteld voor eventuele extra schoonmaakkosten als de caravan niet in een aanvaardbare staat wordt geretourneerd.

Art. 8 Schade en Aansprakelijkheid:

 • De aansprakelijkheid voor schade aan de caravan wordt toegelicht.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de caravan en toebehoren tijdens de huurperiode. Van te voren word de caravan gecontroleerd samen met de huurder na de controle word er een huurovereenkomst ondertekend door beide partijen 
 • Eventuele beperkingen of uitzonderingen met betrekking tot de aansprakelijkheid worden vermeld.
 • De verhuurder kan het recht hebben om de borgsom geheel of gedeeltelijk in te houden voor eventuele schade of schoonmaakkosten.

Art. 9 Toepasselijk Recht:

 • De algemene voorwaarden en de overeenkomst zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
 • Eventuele geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam.